facebook

Алианс на европейските реформаторски университети - ERUA

Възможности

vuzmojnosti_1050x399_crop_478b24840a
 • ERUA за преподаватели и изследователи
 •  

  Курсове на ERUA в дигитална и хибридна форма

   

   

  Нов български университет подпомага процеса и подкрепя преподавателите, които провеждат своите курсове в дигитална или хибридна форма, достъпни за студентите от университетите в ERUA.

  Ние създаваме и насърчаваме разработването на нови курсове в хибридна и дигитална форма. Подпомагаме взаимодействието и комуникацията на преподаватели и студенти с партньорите на ERUA с цел да се осъществи обмен на възможности и знания между различните членове на Алианса.  Въвеждаме използването на иновативни дигитални технологии и подходи за преподаване на студентите, независимо дали се отнася за провеждането на интензивни семинари или за редовни лекции, това допринася за изграждането на нов подход за преподаване, което да разшири хоризонтите и възможностите на всички студенти.

   

  Обучителни седмици

   

   

  Обучителните седмици на ERUA дават възможност да се установи сътрудничество между колегите от всички партньори в ERUA от различни сфери. Тези обучителни седмици са първа стъпка към опознаването между партньорите. Първоначалните контакти се осъществяват виртуално по време на лекции или семинари, като по този начин се отварят нови възможности за по-нататъшно сътрудничество.  

   

  Пътуващи семинари

   

  Пътуващите семинари, които ERUA организира са изцяло практически насочени и насърчават различни и иновативни подходи за придобиване на знания и опит.

  Мобилността в ERUA дава възможност един или повече преподаватели и студенти от различни курсове, които биха желали част от обучението им да бъде  проведено в чужбина, да бъдат финансирани.  Тази форма ни позволява да включим студенти в съвместното изграждане на нов, иновативен обучителен подход, както и по-голяма социална ангажираност на преподаватели и студенти.

   

  Допълнителна информация и конкретни възможности: https://erua-eui.eu/academic-staff/

   

   

 • ERUA за студенти
 •  

  Интензивни и онлайн курсове

  Включете се в различните интензивни онлайн лекции на ERUA!

  Тук можете да откриете детайли за програмата на курса, както и форма и информация за регистрация.

   

  https://erua-eui.eu/intensive-courses/

   

 • ERUA за административен състав
 •  

  ЕRUA има за цел да изгради силна общност, обхващаща нашите 5 институции чрез свързване и обмен на опит между административния персонал. Това включва обучения, езикови курсове, създваване на дигитална свързаност и стимулиране на  мобилността.

   

  https://erua-eui.eu/administrative-staff/