facebook

Алианс на европейските реформаторски университети - ERUA

Мисия и визия

misiq-i-viziq_1050x399_crop_478b24840a

 

Мисия

 

Ние, Европейският алианс на реформаторките университети (ERUA), създадохме и развихме нашия консорциум въз основа на основополагащите принципи, които ни правят реформатори. Обединявайки индивидуалните предимства на нашите членове и асоциирани партньори и минали постижения, ние ще увеличим въздействието ни върху обществото, като създадем силен академичен център за критичен и иновативен принос за една свободна, по-справедлива и демократична Европа. Вярваме, че за да се формира едно мирно, справедливо и устойчиво бъдеще, висшето образование и научните изследвания имат нужда от трансформация.

Реформата е в основата на ERUA, както по име, така и по дух, и се основава на следните принципи:

  • Реформата е да сме критични.
  • Реформата е да овластим студентите.
  • Реформата е да насърчаваме инициативността.
  • Реформата е да сме отворени.
  • Реформата е да осъществяваме промяна.

Като обединява учени от Източна и Западна, Северна и Южна Европа и приема студенти от най-високите и по-ниските социално-икономически слоеве, от селски и градски, островни и континентални среди, от местен и глобален произход, ERUA се стреми през следващите години да създаде истински интегрирана европейска общност, в която всеки университет ще запази индивидуалните си черти, като същевременно ще работи заедно за създаването на обща, трансформираща и дългосрочна визия за образованието, научните изследвания, иновациите и услугите за обществото в Европа.

ERUA е уникален алианс в средата на европейските университети благодарение на фокуса си върху социалните, хуманитарните науки и изкуствата. Нашата стойност се състои в способността ни да отразяваме критично и да допринасяме за решаването на глобалните предизвикателства на нашето време чрез интердисциплинарна перспектива, която се основава на постоянния ни и плодотворен диалог с науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM).

Основни ценности на ЕРУА

ERUA стъпва на споделени ценности, като същевременно приема разнообразието от роли, специфични цели и подходи, които са в основата на партньорските университети асоциирани партньори. Тези ценности са:

  • Откритост
  • Ориентираност към студентите
  • Включеност
  • Хуманизъм