facebook

Алианс на европейските реформаторски университети - ERUA

Мисия и визия

misiq-i-viziq_1050x399_crop_478b24840a

 

Мисия

 

Като европейска университетска инициатива, ERUA предлага на студентите широка и разнообразна учебна среда със споделен преподавателски подход. Фокусира се върху обучение с практическа насоченост. ERUA разработва персонифицирани учебни програми и курсове в многоезична, мултикултурна среда. Предлага рамка и структура, които позволяват на студенти от различни университети да станат част от един споделен европейски опит.

 

В ERUA се стремим към върхови постижения в научните изследвания, като насърчаваме свободното мислене, нестандартния подход и развитие на инициативата за отворена наука. Работим в повечето научни области, като особено засилен е профила в хуманитарните, социалните науки и изкуствата. Това ни позволява да развиваме оригинални интердисциплинарни подходи, както и да намираме нови решения на съвременните проблеми и предизвикателства.

 

Образователните програми и изследователски проекти на ERUA са насочени към въздействие върху общественото, за да постигнем това работим в тясно сътрудничество с широк кръг от партньори. Като Алианс на европейски университети, ние съчетаваме местна ангажираност и глобална визия. Насърчаваме критичната функция на съвременния университет, като оценяваме и развиваме алтернативи на настоящите модели.

 

Визия

 

Ние в ERUA споделяме виждането за това, че университетите са творчески пространства, които имат силата да въвеждат експериментални подходи, да разширяват, обновяват и създават разнообразие в обучението и изследователската работа. За да се справим с предизвикателствата и проблемите в настоящето, ние искаме да съберем учени, преподаватели, студенти и административни университетски служители от цяла Европа, за да срещнем техните различия и заедно да преосмислим висшето образование. Заедно се стремим да оформим по-справедливо, отворено и приобщаващо общество.