facebook

Алианс на европейските реформаторски университети - ERUA

Контакти

 

Дейност Име Позиция Имейл  
  доц. д-р Георги Гочев Заместник-ректор на НБУ по международната дейност ggochev@nbu.bg  
 Работен пакет 1: доц. д-р Едуард Маринов  Местен координатор на ERUA,
Координатор на РП1 за НБУ
emarinov@nbu.bg
       
Работен пакет 2: гл. ас. д-р Христо Чукурлиев Координатор на РП2 за НБУ hchukurliev@nbu.bg  
         
Работен пакет 3: проф. д.ф.н. Кристиан Банков Координатор на РП3 за НБУ kbankov@nbu.bg  
         
Работен пакет 4: проф. д-р Людмил Георгиев Координатор на РП4 за НБУ lgeorgiev@nbu.bg  
         
Работен пакет 5: гл. ас. д-р Георги Няголов Координатор на РП5 за НБУ gniagolov@nbu.bg  
Работен пакет 6: гл. ас. д-р Елена Спасова Координатор на РП6 за НБУ elenaspasova@nbu.bg  
Работен пакет 7: Елеонора Александрова Координатор на РП7 за НБУ ealexandrova@nbu.bg  

Работен пакет 8:

гл. ас. д-р Диана Кулчицкая Координатор на РП8 на ERUA и за НБУ dkulchitskaya@nbu.bg  
  д-р Христо Панчугов Комуникационен координатор на ERUA hpanchugov@nbu.bg  
  доц. д-р Ясен Горбунов Координатор за НБУ на ИТ комитет на ЕРУА ygorbounov@nbu.bg