facebook

Алианс на европейските реформаторски университети - ERUA

Сфери на дейност

sferi-na-deinost_1050x399_crop_478b24840a

 

 

 • Мениджмънт и координация
 •  

  Този работен пакет работи с приоритет изграждането на система за управление и координация на процесите свързани с развитието на Алианса.

  Координационният екип на проекта се ангажира да:

  • създаде ангажираща и прозрачна управленческа структура, която да обединява студенти, преподаватели и администрация, и да улесни процеса на комуникация между тях;
  • установи прозрачни и критични методи за административно и финансово управление, които да преодолеят структурните различия между партньорските институции;
  • провежда редовен мониторинг на дейностите на Алианса с цел устойчиво и непрекъснато развитие.
 • Преосмисляне и надграждане не структурите на висшето образование и научните изследвания.
 •  

  Целта на този работен пакет е да гарантира, че европейските реформаторски университети ще развиват научни изследвания и развиват нови и модерни образователни подходи. Преосмислянето е свързано със  задаването на въпроса какво представляват университетите и представата какви биха могли да бъдат те, за да се изгради университета на бъдещето.

   

  В рамките на работния пакет се насърчават експериметаторски подходи в преподаването и обучителните методи. Събирането и систематизирането на информационни масиви и изследвания, както и тяхното споделяне и разширяване на достъпността до нови научни изследвания.

   

  Повече за прогреса в работата по тази сфера за дейност може да видите тук:

    

 • Преосмисляне на образователните пътеки
 •  

  Като университети, които се стремят към реформа, ние сме посветени да предложим най-новите и иновативни методи за обучение на всички ERUA студенти.

  Работен пакет три е фокусиран върху изграждането на нова образователна и изследователска екосистема в рамките на Алианса. Благодарение на активното участие на всички членове на ERUA, дейностите могат да се развиват  в рамките на иновативна интегрирана структура.

  Екипът за преосмисляне на образователните пътеки се ангажира да:

  • разработи съвместен концептуален и дигитален подход към образованието и изследвания;
  • развие задълбочени профилирани познания, насърчавайки интердисциплинарността;
  • дава възможност на студентите да създават индивидуални програми за обучение чрез различни и гъвкави комбинации от курсове и семинари;
  • насърчава обучението с практическа насоченост чрез социална ангажираност, критично мислене и интердисциплинарност.

  Нашите дейности обхващат всички области на образование в различни степени (бакалавър, магистър и доктор).


  Повече за прогреса в работата по тази сфера за дейност може да видите тук:

     

   

 • Преосмисляне на  общността
 •  

  Основната цел на този работен пакет е да създаде силна общност, обхващаща университетите, чрез ценности, знания, езици и интереси между студенти, преподаватели, изследователи и административните служители.

   

  Считаме, че изграждането на устойчива общност и създаването на усещане за принадлежност между студенти и преподаватели е ключов момент в изграждането на модерен университет. Този пакет заема централна роля в проекта чрез разработване на споделената университетска идентичност, чрез устойчиво въздействие, той се захваща с една от основните задачи в изпълнението на нашия консорциум и укрепва процесите, които допринасят за развитието на всички членове и идентичността на Алианса.

   

  Повече за прогреса в работата по тази сфера за дейност може да видите тук:

   

   

 • Преосмисляне на кампусите
 •  

  Три са основните стъбла в които е насочена работата на този работен пакет с цел създаване на свързаност между кампусите:

   

  Дигитална реформа

  Разработка и приспособяване на дигитални инструменти за комуникация (между студенти, преподаватели и администрация, между кампусите, и разбира се външната за университетите среда). Предвидени дейности за разработване и достигане на дигитална свързаност и  дигитална мобилност, творчески дигитални партньорства и устойчиви връзки/взаимоотношения с различни региони и общности.

   

  “Aeiforia ERUA”

  Във вторият стълб на този пакет са предвидени дейности свързани с устойчивостта на Алианса и мястото му в обществото. Приоритет е създаването на устойчиви връзки между партньорите на ERUA с местните и регионалните общности чрез съвместни усилия за постигне на по-голямо въздействие върху средата, обществото и икономиката.

   

  “Bauhaus ERUA”

  Третият стълб на този работен пакет е насочен към създаването на мост между науката и света на технологиите, изкуствата и културата, в съответствие с движението New European Bauhaus.

   

  Повече за прогреса в работата по тази сфера за дейност може да видите тук:

   

 • Десеминация и устойчивост
 •  

  Целта на работния пакет е да популяризира дейността на ERUA, както и извършваните в Алианса дейности и постигнати резултати пред съответните общности, заинтересовани страни и широка общественост.

   

  Този пакет отговаря за конкретни дейности, свързани с публичността и достъпността до информация, свързана с дейностите и резултатите постигнати в  рамките на проекта.