facebook

Алианс на европейските реформаторски университети - ERUA

 

 

Алианс на европейските реформаторски университети - ERUA е университетски консорциум формиран от пет европейски реформаторски университета от България, Дания, Франция, Германия и Гърция. Университети, обединени в усилията си, за формиране на международна университетска мрежа с общи ценности и цели в развитието на научните изследвания, преподаването и институционалното развитие.

 

 

Нов български университет, заедно с Université Paris 8 - Франция, Roskilde University - Дания, University of Konstanz – Германия, University of the Aegean – Гръция, са част от Европейската университетска инициатива (EUI) на Европейската комисия. Инициатива, създадена с основна цел да се засилят стратегическите партньорства между висшите учебни заведения в Европейския съюз.

  

European Reform University Alliance - erua-eui.eu