facebook

Алианс на европейските реформаторски университети - ERUA

Алианс на европейските реформаторски университети  (ERUA) е университетски консорциум от десет европейски реформаторски университета (8 пълноправни и 2 предишни членове, които сега са асоциирани партньори), които са отдадени на това да търсят иновативни подходи в областта на научните изследвания, преподаването и институционалния напредък. Като част от Инициативата на европейските университети (EUI), една от ключовите инициативи на Европейската комисия, ERUA има за цел да подпомогне развитието на Европейското образователно пространство и прилагането на Европейската стратегия за висше образование.

За нас, университетите трябва да дават възможност на всички демографски групи да се възползват от нови начини на мислене в отговор на структурните трансформации, които се случват в съвременния свят. Имайки предвид тази обща визия, Европейският алианс на реформаторските университети (ERUA) ще продължи да дава възможност за развитие и усъвършенстване на идеи, водещи до международно и интердисциплинарно обучение и иновации.

 

  

European Reform University Alliance - erua-eui.eu